Ara
  • ADHOC Derneği

Derneğimizin 24.03.2021 Tarihinde Yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı

En son güncellendiği tarih: Mar 30


Değerli Adalet Demokrasi ve Hukuk Orijinli Çalışmalar(ADHOC) Derneği Üyeleri,

Derneğimiz Yönetim Kurulunca alınan karar doğrultusunda, ADHOC Derneği 2020-2021 Dönemi İlk Olağan Genel Kurul Toplantısının 24.03.2021 tarihinde saat 11.00’de İzzet Paşa Mahallesi, Yeni Yol Cd. No:3, Nurol Tower E Ofis Toplantı Salonu 34387 Şişli/İstanbul adresinde gerçekleştirilecektir.

İlk toplantıda gerekli çoğunluğun sağlanamaması halinde 31.03.2021 Çarşamba saat 11.00'de günü salt çoğunluk aranmadan Sultantepe Mahallesi, Selmani Pak Caddesi 27 B, 34674 Üsküdar/İstanbul adresinde Abbara Kahve'de ikinci Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilecektir.

Üyeler tarafından aidat ödenmesi Dernekler Mevzuatı ve Derneğimiz Tüzüğü gereğince üyelerimizin bir yükümlülüğüdür. Üyelerimizin Genel Kurul Toplantısına katılmadan önce, varsa aidat borçlarını ödemelerini rica ederiz.

Aidat borçlarının, Derneğimizin Ziraat Bankası TR92 0001 0008 2891 4316 2250 01 İBAN numaralı hesabına “ADALET DEMOKRASİ VE HUKUK ORİJİNLİ ÇALIŞMALAR DERNEĞİ” alıcı adıyla ödenmesi gerekmektedir. Aidat ödemenizi yaptıktan sonra ilgili dekontu bu e-posta adresine mail olarak iletmenizi rica etmekteyiz.

Derneğimizin 2020-2021 Dönemi Yönetim Kurulu üyeliği pozisyonlarından birine aday olmak isteyen üyelerimiz 23.03.2021 günü saat 23.59’a kadar info@adhoc.org.tr adresine e-posta ile adaylıklarını bildirmeleri ya da Genel Kurul günü Divan Heyetinin uygun göreceği ana kadar adaylık başvurusunu yapmaları rica olunur. Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi: 1) Katılan üyelerce hazirun listesinin imzalanması ve toplantı yeter sayısının tespiti 2) Başkanın açılış konuşması 3) Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın Okunması 4) Divan heyetinin seçilmesi 5) 2019-2020 dönemi Gelir-Gider Durumu, Kesin Hesap ve Faaliyet Raporlarının Okunması 6) 2019-2020 dönemi Denetleme Kurulu Raporunun Okunması ve Görüşülmesi 7) 2019-2020 dönemi Dernek Organlarının ibrasının ayrı ayrı oylanması 8) 2019-2020 dönemi Yönetim Kurulunca verilen tüzük değişikliği teklifinin görüşülmesi ve oylanması

Tüzük Değişiklikleri Taslağı
.pdf
Download PDF • 102KB

9) 2020-2021 dönemi Dernek Organlarının seçilmesi 10) Diğer Yazılı ve Sözlü Önergeler ile Dilek ve Temennilerin Görüşülmesi 11) Kapanış ***Malumunuz olduğu üzere illerin risk durumu, 15 günde bir, Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenmektedir. İstanbul’un risk durumunun, çok yüksek riskli il olması durumunda, genel kurul yapılamayacaktır. 15 Mart’ta yapılacak açıklamalar doğrultusunda siz değerli üyelerimizi haberdar edeceğiz. Saygılarımızla, 2019-2020 Adalet Demokrasi ve Hukuk Orijinli Çalışmalar(ADHOC) Derneği Yönetim Kurulu86 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör