top of page

İnsan Haklarının evrenselliği ve ona duyduğumuz ihtiyaç göz ardı edilemez. Bu sebeple öğrenirken öğretmek ve destek sağlamak amacıyla insan hakları komisyonumuzu kurduk. Komisyon, İnsan Hakları alanında çeşitli akademik ve sosyal faaliyetler yapmakla beraber; söz konusu alanda eğitici-öğretici, hukuki açıdan topluma yol gösteren, insan hakları anlayışının gelişmesine katkı sağlayacak, toplumu ilgilendiren ya da ilgilendirmese de hukuki açıdan önem arz eden olaylarda görüş bildirip araştırma yapmak ve benzeri haller üzerinde çalışmak amacıyla kuruldu. 

bottom of page