Yönetim Kurulu

Oğuz ÇETİN - Başkan

Eminenur BİLGİÇ - Genel Sekreter

Emirhan ERTOK - Başkan Yardımcısı

Furkan YÜKSEL- Başkan Yardımcısı

Mehmet TUNÇ - Başkan Yardımcısı

Halil AKSOY - Sayman Üye

Ahmethan ÖZKAN - Üye

Alper Kenan YILMAZOĞLU- Üye

Berke AYDINLI – Üye

Elmas Derya ÇELİK- Üye

Metehan KESİKPARMAK- Üye

Rana Ece BUNSUZ – Üye

Ümran ÖZTÜRK – Üye