GEÇMİŞ MECLİS SİMÜLASYONLARI

  • 17-24 Kasım 2019 İstanbul Üniversitesi Meclis Simülasyonu

  • 1-8 Aralık 2019 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Meclis Simülasyonu

  • 7-8 Aralık 2019 İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Meclis Simülasyonu

  • 13-15 Aralık 2019 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Meclis Simülasyonu