logo-sütun.png

HAKKIMIZDA

Meclis Simülasyonu Etkinliğinin İstanbul, Ankara, Konya ve Adana’da yapılması ile fikirleri ve dünya görüşleri farklı olsa da bu ülke için hukuk başta olmak üzere birçok alanda, yararlı ve kaliteli işler yapmak isteyen bir kitlenin varlığından haberdar olduk. Genç, dinamik, çalışkan ve umutlu gençlerden oluşan ekibimizle; Türkiye’nin birçok yerinden hukuk öğrencisini içinde barındıracak şekilde bir araya gelmeye karar verdik. Bu sebeple çeşitli etkinlikler aracılığıyla geliştirdiğimiz samimiyet ve dostluk bağlarını; sivil toplum alanında da etkin kılmak ve nitelikli faaliyetler ortaya koymak için ve potansiyelimizi değerlendirerek hedeflerimizi gerçekleştirmek adına 2019 yazında Adalet, Demokrasi ve Hukuk Orijinli Çalışmalar adı altında dernekleşme yoluna gittik.