top of page
logo-sütun.png

DEĞERLERİMİZ

Hukukun üstünlüğü, İnsan Hakları, Demokrasi, Atatürk İlke ve İnkılapları ve Türkiye Cumhuriyetinin Kurucu Prensiplerine sıkı sıkıya bağlı; iyi niyet, dürüstlük ve hakkaniyeti ölçü olarak belirleyen; akılcılığı rehber edinmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz.

                                                              VİZYONUMUZ

Yerel gerçekleri ve evrensel değerleri göz ardı etmeksizin adalet, demokrasi ve hukukun gelişimine katkı sağlayacak; birçok kişi ve görüşün kendine yer bulabileceği ve gelişime açık; başta Türkiye olmak üzere gerektiğinde dünya çapında çalışmalar düzenleyebilecek ve bu çalışmalarıyla insanlığa yarar sağlayabilecek; önemli karar anları ve olaylarda entelektüel birikimi ve saha tecrübesiyle başvuru merkezi haline gelebilecek; her fikre değer veren ve ideal dayanışma ve uzlaşı ortamıyla örnek olarak gösterilen; nitelik ve faydayı nicelikle harmanlayan bir sivil toplum kuruluşu olmayı hedefliyoruz.

                                                                                                                                        MİSYONUMUZ

Dernek olarak ismimizde yer aldığı üzere; adalet, demokrasi ve hukuk alanlarında çalışmalar yaparak söz konusu alanların gelişmesine katkı sağlamak; sosyal bir varlık olan insanın her anını ilgilendiren adalet, demokrasi ve hukuk kavram ve disiplinlerini daha iyi anlamak ve anlatmak; söz konusu alanlarda entelektüel, akademik ve doktrinel düzeyde başı çekerken faaliyet bazında da geri kalmamak ve bütün bunları; toplum, ülke ve gelecek için yarar sağlaması adına gerçekleştirmek amacıyla bir sivil toplum kuruluşu olarak yola çıktık.

bottom of page