logo-sütun.png

DEĞERLERİMİZ

Hukukun üstünlüğü, İnsan Hakları, Demokrasi, Atatürk İlke ve İnkılapları ve Türkiye Cumhuriyetinin Kurucu Prensiplerine sıkı sıkıya bağlı; Özgürlük, Eşitlik, Kardeşlik ve Adalet ilkelerinden şaşmayan; iyi niyet, dürüstlük ve hakkaniyeti ölçü olarak belirleyen; akılcılığı rehber edinmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz.