BAŞKANIN MESAJI

Gündelik hayatımızda yer edinmiş olan adalet, demokrasi ve hukuk kavramlarının; insanoğlu için su ve hava gibi bir yaşam kaynağı olduğunu her geçen gün daha çok idrak etmekteyiz. Tarihin başından beri anlam ve hakikat arayışında olan insanlık, yaşamını düzene sokacak ve refah sağlayacak sistemleri arayış içinde olmuş; bu arayış, yeni hukuk düzeni getiren dinlerden Antik Yunan’a, Afrika topluluklarından Uzak Doğuya kadar her toplumda yankı bulmuştur. Bugün geldiğimiz noktada, birçok sistem ve düzenin iyi bir şekilde tecrübe edilmesine rağmen yıkılmış olduğunu görüyor; sistem ve düzenlerin geçiciliğine karşın biz, adalet kavramının bâki kalacağına inanıyoruz. Adaletin de gerçekleşmesi için hukuk ve demokrasinin idrak ve tecrübe edilmesinin şart olduğunu, insanoğlunun asırlar süren serüveninden yararlanarak söylüyoruz. Bu amaçlarla ve iyi bir düzen arayışının içinde bulunduğumuz dönemdeki temsilcileri olarak sivil toplum kuruluşu olmaya karar verdik. Zira kilitlenen sistemlerin ve birikmiş problemlerin çözümünde sivil toplumun belirleyici bir unsur olduğunun farkındayız. Bütün sıkıntı ve problemlere çözüm getireceğimizi iddia etmemekle beraber her zaman çözümün parçası olacağımızın sözünü veriyoruz.

 

Adalet, demokrasi ve hukuku idrak ve tecrübe etmek dileğiyle,

 

Abdullah Talha ASLAN

ADHOC Derneği Başkanı