top of page

2022-2023 Yılı Olağan Genel Kurulu Hakkında Duyuru

Derneğimiz Yönetim Kurulunca alınan karar doğrultusunda, ADHOC Derneği 2022-2023 Dönemi İlk Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.09.2023 tarihinde saat 11.00’de Sultantepe, Selmani Pak Caddesi 27 B, 34674 Üsküdar / İstanbul adresinde Abbara Kahve’de gerçekleşecektir.


İlk toplantıda yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde tarihi ileri bir zamanda duyurulmak kaydıyla salt çoğunluk aranmadan ikinci Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilecektir.

bottom of page